Wednesday, 28 March 2012

RUNGI RUNGI VATE RUNGI

"Rungi Rungi va te Rungi,
Ro va lera thlanrithla,
Pi-Pu chem ni pe;
Chem imo?....Thal siam na;
Thal imo?.... Va sai na;
Va imo?.... Nai lawm na;
Nai imo....? Pi ipom;
Pi imo....? Thlana zal;
Thlan imo....? Ar i chen;
Ar imo....? Mu I lak;
Mu imo....? Thinga fu;
Thing imo....? Chem ituk;
Chem imo....? Banga kai;
Bang imo....? Mei ikang;
Mmei imo....? Tui ibuak;
Tui imo....? kei i in;
kei imo....? kar ikap;
kar imo....? Hriam i siam;
Hriam imo....? Bu ne dam;
Bu imo ................BADAL BU"

No comments:

Post a Comment